Kredyty - kompendium

Problem ze spłatą kredytu - jak sobie radzić?

O problemach pojawiających się podczas spłacania kredytów mówi się coraz częściej zwłaszcza, gdy mamy do czynienia w otoczeniu politycznym, ekonomicznym i technologicznym, które nieustannie się zmienia. Jeśli więc dziś możemy się pochwalić dobrą zdolnością kredytową, nie oznacza to wcale, że i za kilka lat będziemy mieli jednakowe powody do zadowolenia.

Jeśli więc zależy nam na tym, aby trudności ze spłatą kredytu nie stały się zagrożeniem dla domowego budżetu, powinniśmy starać się na nie przygotować. Już zawczasu warto więc zapoznać się z rozwiązaniami, z których można skorzystać, gdy okazuje się, że spłata kredytu w terminie wyznaczonym nam przez bank nie jest już możliwa. Istnieje wiele rozwiązań określanych mianem instrumentów optymalizacji kredytów gotówkowych.

Problemy ze spłatą kredytu - rozwiązania

Trudno mówić o tych, które można uznać za mniej lub bardziej atrakcyjne, warto jednak wspomnieć nie tylko o wakacjach kredytowych oraz o otwierającej się przed nami możliwości refinansowania pożyczki w oparciu o zmienione warunki. Możliwe jest również podpisanie aneksu do umowy, która już obowiązuje, a także konsolidacja zadłużenia, która może okazać się szczególnie wartościowa, jeśli na krok taki zdecydujemy się przy współpracy z doświadczonymi doradcami. Oczywiście, każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, nie na wszystkie można też liczyć w tym samym czasie.

Problem ze spłatą kredytu - wakacje od kredytu?

Wakacje kredytowe jawią się jako propozycja szczególnie atrakcyjna, należy jednak liczyć się z tym, że pojawią się one jedynie wówczas, gdy nasza sytuacja ekonomiczna stanie się mniej korzystna, bank jednak nadal uważa, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemami. Jeśli zdecydujemy się na refinansowanie kredytu, w praktyce oznacza to, że kredyt charakteryzujący się wysokim oprocentowaniem zostanie zastąpiony takim, który został zaciągnięty w czasie, w którym stopy procentowe są relatywnie niskie. Jeśli pomiędzy oprocentowaniem zachodzi różnica, może być ona odbierana jako zysk osoby, która zdecydowała się na tego rodzaju zobowiązanie. Innym rozwiązaniem jest stworzenie wraz z bankiem aneksu do już obowiązującej umowy. Tego rodzaju porozumienie zwykle sprawia, że strony decydują się na współpracę ze sobą przez dłuższy czas, choć również bank zawiera korzystne dla siebie rozwiązania.

Oczywiście, nie zawsze istnieje taka możliwość, a przedstawiciele banków potrafią proponować nam ją na warunkach, które trudno uznać za przesadnie atrakcyjne. Innym rozwiązaniem jest konsolidacja kredytu sprawdzająca się zwłaszcza wówczas, gdy w tym samym czasie zaciągnęliśmy nie jedno, ale kilka zobowiązań i teraz trudno nam spłacać je wszystkie w terminie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz